top of page

라이콘 전국세미나안내

최종 수정일: 2022년 11월 18일


 


 

2022 ' 11월

라이콘 전국세미나 안내

 

강남 (라이콘강남아카데미)


https://m.blog.naver.com/twlycon/222902077304

 

왕십리 (우아한왁싱)


https://blog.naver.com/ua1233/222901399803

 

일산 (최원장댁)


https://m.blog.naver.com/choionejang/222901047327

https://youtu.be/BryDTwz4VD4

 

동탄 캐치업왁싱(라이콘경기아카데미)


https://blog.naver.com/catchupgirl/222900030904

 

평택 (뷰티하라)


https://m.blog.naver.com/PostView.naver?blogId=hasehui79&logNo=222900814778&proxyReferer=

 

천안 (뷰네뜨)


https://blog.naver.com/yhlove5468/222901056242

 

천안 (디아나왁싱)


https://m.blog.naver.com/diana_lycon/222901619576

 

청주 (이휘서왁싱)


https://m.blog.naver.com/skylove2004/222892224803

 

전주 (유온뷰티)

https://link.inpock.co.kr/lycon


https://link.inpock.co.kr/waxingstudio

 

전주 (뷰티시크릿)


https://m.blog.naver.com/wjswnqbxltlzmflt/222901666069

 

전주 (위벗)


https://m.blog.naver.com/PostView.naver?blogId=that1580&logNo=222898498410&navType=by

 

대구 (더 제이비)


https://blog.naver.com/jyjbs2486/222900190909

 

대구 (골든W)


https://blog.naver.com/golden-w/222900955121

 

포항 (캐치업왁싱)


https://blog.naver.com/gajin6030/222900954909

 

거제 (리안왁싱)


https://cafe.naver.com/riahnwaxing/2561

 

부산 (뉴욕왁싱)https://m.blog.naver.com/lyconspabusan/222903505883

 

부산 (더뷰티)


https://m.blog.naver.com/thebeauty0899/222900897656

 

부산 (뷰티랩)


https://m.blog.naver.com/beautylab2018/222901224563

 

제주 (윤민정뷰티아카데미)


https://m.blog.naver.com/dbsalswjd71/222900314032

 

최근 게시물

전체 보기
bottom of page