top of page

라이콘 전국세미나안내

최종 수정일: 4월 25일


 


 

2023 ' 5월

라이콘 전국세미나 안내

 

2023 LYCON

트레이너 테스트

교육/창업: 031-907-8710

카톡: 라이콘코리아

 

서울강북아카데미 (우아한왁싱)


https://blog.naver.com/ua1233/223075652202

 

일산 (최원장댁)


https://m.blog.naver.com/choionejang/223075563539

 

산본 (왁싱할리데이)


https://blog.naver.com/ghkd1905/223072271369

 

수원 (미더베스트)


https://methebest.co.kr/?pn=board.list&_menu=seminar&

 

세종 (캐치업왁싱)


https://m.blog.naver.com/jpso40/223076370982

 

천안 (뷰네뜨)


https://blog.naver.com/yhlove5468/223075827696

 

천안 (디아나왁싱)


https://m.blog.naver.com/diana_lycon/223073270461

 

전주 (유온뷰티)


https://link.inpock.co.kr/waxingstudio

 

전주 (뷰티시크릿)


https://m.blog.naver.com/wjswnqbxltlzmflt/223076287764

 

대구 (더 제이비)


https://blog.naver.com/jyjbs2486/223074616286

 

대구 (골든W)


https://blog.naver.com/golden-w/223073373883

 

대구 (제로왁싱)


https://blog.naver.com/jero_eunji/223073604586

 

울산 (JP왁싱)


https://blog.naver.com/jpwaxing_ulsan/223072334474

 

창원(재린샵)


https://blog.naver.com/gbr119/223075102024

 

김해 (더케이토탈뷰티)


https://m.blog.naver.com/sunammmm/223074601640

 

거제 (리안왁싱)


https://cafe.naver.com/riahnwaxing/2591

 

부산 (뉴욕왁싱)


https://m.blog.naver.com/lyconspabusan/223077994141

 

부산 (뷰티혜일리)


https://m.blog.naver.com/younghk817/223075374352

 

부산 (스태리뷰티)


https://naver.me/xfRAMaMp

 

부산 (더뷰티)


https://m.blog.naver.com/thebeauty0899/223075544232

 

부산 (라파뷰티)

https://blog.naver.com/raphabeauty/223068906012

 

제주 (윤민정뷰티아카데미)


https://blog.naver.com/dbsalswjd71/223075673819

 

최근 게시물

전체 보기
bottom of page